Fotografie

Profil

Mgr. art. Zuzana Hrivňáková

Vzdělání

2006 - 2008 Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Katedra fotografie a nových médií
Ateliér výtvarné fotografie prof. Miloty Havránkové
Ateliér o fotografii, Silvia Saparová
2004 - 2007 Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně
Ateliér papír a kniha

Zkušenosti

2007 - dosud Photogenia, Brno, lektor fotografie
2011
- 2012 Fakulta výtvarných umění v Brně, Kabinet fotografie
2006 - 2007 Zoner Press, Brno, odborný redaktor

Výběr kolektivních výstav

2010 Koncept design photo (společně s Miroslavou Kalářovou Šulcovou a Ivou Návojskou
Pechmanovou), Dům pánů z Lipé, Brno

2008 Výstava 15. let FaVU, Galerie Aula FaVU VUT v Brně, Brno

2008 14/10 - 12/12 2008 bylo prezentované video „Dead end - loop circuit“ na výstavě
World One Minutes v deBuren, Dutch-Flemish cultural centre, Brussels

2008 Výstava magisterských prací studentů Vysoké školy výtvarných umění, Katedra fototografie
a nových médií, kostol Klarisiek, Bratislava

2008 6/06 - 28/06 2008 – video „Dead end - loop circuit“ je zahrnuto do výběru One Minutes
za Českou republikou v Today Art Museum Beijing, Beijing

2008 Výstava lektorů a studentů Institutu Photogenia, Galéria múzea mesta Trenčín, Trenčín

2007 Výstava studentských prací k 15. výročí založení Katedry fotografie a nových médií na VŠVU,
Galéria Medium, Bratislava

2007 Talenty - Trienále studentů umělěckých škol, Záhorská galéria, Senica

2005 Fotografia ako maľba, Dom fotografie, Poprad

2004 Úhly pohledů - Brno ve fotografii studentů FaVU VUT v Brně, Archiv Masarykové univerzity,
Brno

2004 Generácia východ, Mesiac fotografie, Výstava fotografických škol z Východné Evropy, Galéria
Medium, Bratislava

2003 Prieskumy, Považská galéria umenia, Žilina

2003 Výstava studentů Fakulty výtvarných umění, Technická univerzita, Košice a AVU, Praha

Samostatné výstavy

2007 Changes? - Galerie Photogenia, Brno

© 2008 - 2023 ZUZANA HRIVŇÁKOVÁ | designed by PINXIT